Invoering DBA

Het is zover! De DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) is van kracht sinds 1 mei. De VAR is niet meer. Iedere zzp’er die ik ken, waaronder ikzelf als freelance communicatie adviseur, kreeg het af en toe een beetje benauwd van het steeds dichterbij komen van de invoering van de DBA. Wat kunnen we straks verwachten? Levert het een hoop papierwerk op? Wordt het moeilijker om opdrachten te vinden? Maar om de één of andere onverklaarbare reden wuiven de meeste zzp’ers, en ook opdrachtgevers, het onderwerp een beetje van de hand. Geluiden als “Ach, het zal wel loslopen”, “Komt wel goed” en “Ik maak me er nog niet zo druk om, want het zal wel niet doorgaan” kwamen voorbij tijdens gesprekken met mede freelancers.

En nu is 1 mei alweer ruim voorbij en het lijkt wel alsof de DBA regeling geruisloos is ingetreden. Hoe komt het nou dat we ons er allemaal niet zo druk om maken? Misschien wel doordat de regeling eigenlijk meer duidelijkheid schept dan gedacht en ook vrij eenvoudig is door te voeren in de eigen administratie? Of zie ik het dan te rooskleurig in?

Samen met een huidige opdrachtgever, Concreet geeft vorm, ben ik daarom naar een informatieavond bij de branchevereniging BNO (Branchevereniging Nederlandse Ontwerpers) gegaan. De BNO bood de mogelijkheid om een presentatie bij te wonen waarbij de DBA uitgebreid aan bod kwam. Tijdens de presentatie passeerden allerlei mogelijke situaties de revue. Hoe werkt de DBA tussen ontwerpbureau en freelance ontwerper? En wat als die ontwerper ‘onderaannemers’ heeft? Is het verplicht om een DBA af te sluiten bij iedere opdracht tussen zelfstandige ontwerpers of communicatie adviseurs en hun opdrachtgevers? Ook als het gaat om een klus van een uur?

Uiteindelijke conclusie was dat de nieuwe regeling minder ingewikkeld lijkt te zijn dan door menigeen wordt gedacht. Het zou een kwestie zijn van op de site van de Belastingdienst de meest geschikte modelovereenkomst te kiezen en deze te integreren in de, doorgaans door freelancers en opdrachtgevers, gebruikte opdrachtbevestiging. Puntje van kritiek is dat nog steeds niet alle passende modelovereenkomsten beschikbaar zijn. De door de BNO ingediende modelovereenkomst voor aangesloten ontwerpbureau’s, freelance ontwerpers, communicatie adviseurs, projectleiders ligt al maanden ter controle en goedkeuring bij de Belastingdienst, maar is dus nog niet beschikbaar. De Powerpoint presentatie van de BNO legt vrij eenvoudig en kort uit hoe het werkt.

“De nieuwe regeling lijkt minder ingewikkeld dan door menigeen wordt gedacht.” 

De regels omtrent de nieuwe regeling zijn ook nog niet helemaal uitgekristalliseerd, maar al met al is het zaak om in ieder geval wel een overeenkomst op te stellen. Deze overeenkomst is vijf jaar geldig. Dat is een voordeel t.o.v. de oude VAR verklaring. Maar het is overigens niet verplicht! Wil je als freelancer of opdrachtgever geen modelovereenkomst gebruiken? Dat kan, maar wees er dan wel op voorbereid dat je meer moeite moet doen om te bewijzen dat je zzp’er bent en dat de opdrachtgever wellicht ook het risico loopt op een naheffing.

Je kunt als freelancer jouw situatie vrij eenvoudig toetsen aan onderstaande criteria.

  • Is er sprake van een gezagsverhouding? Oftewel, moet je instructies opvolgen of mag je zelf bepalen hoe je het einddoel bereikt?

  • Is er een verplichting tot persoonlijke arbeid? Of ben je als zzp’er vrij om vervanging te kiezen/regelen?

  • Is er sprake van uitkering van loon?

Als freelancers voldoen aan de door de Belastingdienst gestelde criteria, hoeven zij zich geen, of in ieder geval minder, zorgen te maken over hun zelfstandigheid. En de opdrachtgever, die kan misschien iets rustiger slapen.

Wil je de risico’s zoveel mogelijk indekken? Maak dan gebruik van de modelovereenkomsten. Deze zijn te vinden op www.belastingdienst.nl

Pascalle Kaljé