Copyright 2015 – Concreet geeft vorm

Onze site wordt met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Neemt u alstublieft bij vragen over de inhoud contact met ons op. Schrijffouten voorbehouden. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Concreet geeft vorm. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Concreet geeft vorm niet toegestaan.


Foto header Gaypride: Jasper Van Staveren